Veľmi pekne ešte raz ďakujem za Vašu pomoc pri predaji mojho podielu chaty. Nakoľko bývam na Slovensku , bez Vašej pomoci by som to navybavila. Pomoc bola nielen rýchla, ale boli dodržané všetky zmluvné podmienky,.Za Vašu ochotu ešte raz veľké vďaka.